Visie
Ik richt me op het verbeteren van betekenisvolle doelgerichte handelingen uit het dagelijks leven van uw kind thuis, op school of binnen de leefomgeving van uw kind.
Het is belangrijk dat zeker in het begin 1 van de ouders bij de behandeling aanwezig blijft. Er zal n.l. ook thuis geoefend en/of gespeeld moeten gaan worden. 

Contact met de school/dagopvang is essentieel. Ik observeer/screen het kind in die situatie en geef de begeleiding adviezen. Helaas wordt de behandeling op school door de meeste verzekeraars (nog) niet vergoed. Behandeling op school is daarom alleen mogelijk als ouders de behandelingen zelf betalen. De observatie in de klas en een noodzakelijk eindgesprek op school wordt wel vergoed door de zorgverzekeraar. Tijdens de therapie houd ik contact (telefonisch of per mail) met de school of dagopvang. 

Ik vraag door en luister naar de kennis die het kind zelf, de ouder, leerkracht of begeleider hebben m.b.t. de problemen binnen de dagelijkse vaardigheden.
Alleen op deze manier kan ik de meest bruikbare adviezen geven.
Het is van groot belang dat deze adviezen geÔntegreerd kunnen worden binnen het dagelijks leven (dus binnen het gezin, in de klas, in de woonvorm) van het kind. Alleen dan is de therapie zinvol.

Elk kind is voor mij uniek, met een eigen innerlijke wereld, karakter en temperament. Elk kind verdient dan ook een eigen benadering. Ik bekijk het kind vanuit een holistisch standpunt en gebruik de sterke kantenbenadering. Het is erg belangrijk dat het kind zelfvertrouwen ontwikkelt en zelfreflectie. Soms is daarvoor nog andere extra ondersteuning nodig.
 Ik zorg voor succeservaringen en geef veel complimenten zodat het kind trots kan zijn op zichzelf. Ik betrek het kind en de ouders uitdrukkelijk bij de doelbepaling.

Ik gebruik zoveel mogelijk die instrumenten en methodes waarvan bewezen is dat ze het beste werken zodat ik zo efficiŽnt mogelijk kan werken. Ik kies voor intensieve therapiesessies die vaak ruim een uur kunnen duren. Mijn ervaring is dat we op deze manier meer effect behalen omdat ouders thuis intensiever aan de slag gaan met hun kind.