Specialisatie
Ik combineer een persoonlijke benadering en een vraaggerichte werkwijze met een jarenlange (ongeveer 35 jaar) ervaring in de behandeling van kinderen.
Daarnaast adviseer ik ouders, leerkrachten en groepsbegeleiding.

Bijscholing heeft ruim plaatsgevonden en gebeurt nog steeds zodat ik blijf voldoen aan de eisen van het Kwaliteitsregister. Ik heb de  Specialisatie KinderErgotherapie met succes afgerond.
Ik heb mij kunnen specialiseren in:
  • Kinderen met motorische onhandigheid, met schrijfproblemen, met aandachtsproblemen.
  • Kinderen met leerproblemen, autisme, AD(H)D, NLD, DCD, hechtingsproblemen, een verstandelijke beperking e.d.
  • Sensorische informatieverwerkingsproblemen.
Ik heb verder veel ervaring in de samenwerking met fysiotherapeuten, logopedisten, intern begeleiders van scholen, psychologen en  orthopedagogen. Het accent ligt op werken met ouders en kind samen. Er wordt dus grote inzet van de ouders gevraagd.