Opbouw
A. Diagnostiek: 
De eerste keer wordt kennis gemaakt met het kind soms d.m.v. een kort gesprekje, maar meestal gebeurt dit spelenderwijs of tijdens de observatie-opdrachten. Ik start meestal met een foto-interview met uw kind. Zo kunnen we gericht samen de doelen kiezen voor de komende periode. Verder wordt  gesproken met de ouders, leerkracht en/of begeleider. Ik gebruik hiervoor ook enkele vragenlijsten die ik u meestal tevoren laat invullen. Ook is het prettig als u belangrijke verslagen van andere behandelaars kunt overhandigen (of schoolwerk) zodat ik snel goed op de hoogte ben.

B. Behandeling:
Een behandeling duurt ongeveer 1 uur. We trainen de gekozen handelingen en ik laat het kind zelf plannetjes bedenken  om de handeling te verbeteren (cognitieve strategieŽn). We oefenen zo nodig spelenderwijs de noodzakelijke voorwaarden. Ook bekijken we of aanpassing van de omgeving of de materialen de vaardigheid kan vereenvoudigen. Verder neem ik ruim tijd voor het bespreken van de thuisoefeningen en geef ik instructies voor de nieuwe oefeningen zodat het effect van de therapie zo groot mogelijk is. Het fotoboek `Stimuleren van handigheid bij kinderen`wordt actief ingezet. U ontvangt de eerste keer een map met het boek. Het is de bedoeling dat u deze elke afspraak meeneemt.

C. Evaluatie: 
Ik zal steeds met u tussendoor evalueren zodat bijstelling van de doelen en werkwijze mogelijk is. Aan het einde van de reeks behandelingen ontvangt u een eindverslag, dit wordt ook gestuurd naar de verwijzende huisarts of specialist. U wordt gevraagd om een kopie aan de school te geven zodat zij goed op de hoogte zijn. Als u zelf een uitgebreid verslag wilt moet ik daarvoor  een vergoeding vragen omdat de meeste zorgverzekeraars dit niet vergoeden.
Als de behandeling is beŽindigd stuur ik u een evaluatieformulier, dit kan ingezien worden door uw zorgverzekeraar.